ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.06.2024
10:00-20:00 Άνοιγμα Γραμματείας και παράδοση πακέτου αθλητών στο Παλαιό Δημαρχείο
Δ.Δ. Πλαταριάς
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.06.2024
05:30-06:30 Άνοιγμα Ζώνης Αλλαγών– Bike Check In
06:45 Ενημέρωση αθλητών (Ακτή)
07:00 Εκκίνηση Αθλητών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η T.O.E. ως διοργανώτρια των αγώνων, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τόπων και
ωρών τέλεσης των αγωνισμάτων. Σε τέτοια περίπτωση η T.O.E., θα ενημερώσει
εγκαίρως τα Σωματεία.

Εκπρόσωποι, Προπονητές, Αθλητές-τριες, παρακαλούνται να μην συγκεντρώνονται στον
χώρο της Γραμματείας κατά την διάρκεια έκδοσης αποτελεσμάτων.

Οι αγώνες κρίνονται με βάση την Γενική Προκήρυξη Αγώνων 2024 και την παρούσα
Ειδική Προκήρυξη. Για τυχόν καταστάσεις που δεν προβλέπονται αποφασίζει η
Αγωνόδικος Επιτροπή και ο Αλυτάρχης.

Σε περίπτωση ενστάσεων επιλαμβάνεται η Επιτροπή Ενστάσεων.
Ενστάσεις κατατίθενται αρμοδίως ΜΟΝΟ από τον Αρχηγό Ομάδας, εγγράφως,
αιτιολογημένα και ενυπογράφως, συνοδευόμενες από παράβολο αξίας εκατό Euro
(100,00 €) και πάντως προ της ενάρξεως του επομένου αγωνίσματος. Σε περίπτωση
ενστάσεως που αφορά τα τελικά αποτελέσματα και μόνον αυτά, χρόνος κατάθεσης της
ένστασης, ορίζονται 30 ́ μετά την λήξη του τελευταίου αγωνίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αθλητές, συνοδοί κι εκπρόσωποι σωματείων είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθήσουν την Τεχνική σύσκεψη πριν από τον αγώνα και σε συνέχεια αυτής να
σεβαστούν τις οδηγίες τις οποίες θα λάβουν.

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. Ειδικότερα:
Το κράνος στο σκέλος της ποδηλασίας είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατηγορίες και για
κάθε συμμετέχοντα. Πρέπει να είναι πάντα φορεμένο και δεμένο στο κεφάλι του αθλητή,
ακόμη και όταν αυτός έχει το ποδήλατο στα χέρια.

Απαγορεύεται η χρήση ακουστικών και συσκευές αναπαραγωγής ήχου.
Το τσιπ χρονομέτρησης θα πρέπει να είναι δεμένο με το ειδικό στραπ στον αριστερό
αστράγαλο του κάθε αθλητή.

Στο παλουκώσελο και στο κράνος θα υπάρχει ο αριθμός του αθλητή
Ο αριθμός πρέπει να φαίνεται μπροστά κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και μόνον
χρησιμοποιώντας την ειδική ζώνη μέσης (race belt) στην οποία τοποθετείστε τον αριθμό σας.

Κρατάτε την περιοχή αλλαγών καθαρή με όλα τα αντικείμενα σας μέσα στο καλάθι.

Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν τις διαδρομές, τους γύρους καθώς και τυχόν ποινές
που μπορεί να τους επιβληθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα . Κοιτάτε τους πίνακες στο penalty
box για να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε λάβει κάποια ποινή. Αποτυχία εκτέλεσης των ποινών
στο penalty box επισύρουν ακύρωση του αθλητή.

Αναστροφή πριν τα σημεία αναστροφών (σημαδούρα, ποδήλατο, τρέξιμο), επισύρειακύρωση αθλητή .

ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Drafting: Ο αγώνας είναι non drafting. Τα ποδήλατα πρέπει να έχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 12 μέτρα απόσταση. Η προσπέραση πρέπει να γίνεται εντός 25 sec και ο αθλητής που προσπεράστηκε πρέπει να μείνει πίσω από τον προπορευόμενο 12 μέτρα επίσης, ενώ ο προπορευόμενος οφείλει να διατηρήσει τουλάχιστον σταθερή την ταχύτητα του. Πρώτη παρατήρηση για παραβίαση κανονισμού drafting ισοδυναμεί με ποινή 5 λεπτών, που εκτίεται εντός του penalty box στη ζώνη αλλαγής και δεύτερη παραβίαση ισοδυναμεί με ποινή 5 λεπτών και τρίτη παραβίαση ισοδυναμεί με άμεσο αποκλεισμό.

2) Littering: Απαγορεύεται η απόρριψη σκουπιδιών, χρησιμοποιημένων συσκευασιών
gel, μπουκαλιών κλπ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόρριψη τους, πριν ή μετά τους
σταθμούς τροφοδοσίας/υδροδοσίας (+/-50μ στην ποδηλασία, +/- 10μ στο τρέξιμο).
Παράβαση του κανονισμού ισοδυναμεί χρονική ποινή 30sec.

3) Mount-dismount: Παραβίαση της γραμμής που επιτρέπεται να ανέβει ή πρέπει να
κατέβει ο αθλητής από το ποδήλατο, πριν ή μετά τη ζώνη αλλαγής, ισοδυναμεί με ποινή
30sec.

4) Equipment: Προσωπικά αντικείμενα εκτός του ατομικού καλαθιού στη ζώνη αλλαγής,
ισοδυναμεί με ποινή 30sec.

5) Other Violations: Αντιαθλητική συμπεριφορά προς άλλο αγωνιζόμενο ή κριτή ή μέλος
της οργανωτικής ή της αγωνόδικου επιτροπής, ισοδυναμεί με άμεσο αποκλεισμό.
*Μόνο για την κατηγορία των Age Groupers, σε περίπτωση των παραπάνω παραβάσεων
(πλην του drafting), μπορεί να γίνει παρατήρηση και διόρθωση. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ακολουθεί άμεσος αποκλεισμός.

*Μόνο για την κατηγορία των Age Groupers, σε περίπτωση των παραπάνω παραβάσεων
(πλην του drafting), μπορεί να γίνει παρατήρηση και διόρθωση. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ακολουθεί άμεσος αποκλεισμός.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει στο χώρο γιατρός και ασθενοφόρο με πλήρως
εξοπλισμένο φαρμακείο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Πρόεδρος : Γαρέφης Χρήστος
Μέλος: Νεράντζης Γιάννης
Μέλος: : Αλέξανδρος Οικονόμου
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Αγωνοδίκου Επιτροπής
& Αλυτάρχης : Φίλιππος Καλαβρέζος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η παρούσα προκήρυξη μπορεί να τροποποιηθεί ή να διορθωθεί κατά την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου με την έγκριση του Δ.Σ της T.O.E.