Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμές και οροι έγκυρης συμμετοχης

ΙΑΤΡΙΚΉ ΒΕΒΑΊΩΣΗ 

Παρακαλούμε όσοι έχουν δελτίο τριάθλου να το συνοδεύουν με κάρτα υγείας αθλητή για να γίνει δεκτό ως Ιατρική Βεβαίωση. Επίσης, παρακαλούμε να στέλνετε τις ιατρικές βεβαιώσεις σας, αν όχι κατευθείαν στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής, τότε το αργότερο μέσω email μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που τη φέρετε τις μέρες πριν τον αγώνα, παρακαλούμε να έχετε ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας για αυτό. Συμμετοχές χωρίς ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.