ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στα παραπάνω πρωταθλήματα δικαιούνται συμμετοχής όλα τα Σωματεία-Μέλη της
Τ.Ο.Ε., όπως ορίζειτο καταστατικό της, δηλαδή τα σωματεία που έχουν υποβάλλει δήλωση
συμμετοχής βάσει της γενικής προκήρυξης της ΤΟΕ . Στους Πανελλήνιους Αγώνες και τα
Πρωταθλήματα καθώς και στις τελικές φάσεις Πανελληνίων Αγώνων και Πρωταθλημάτων
δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο Σωματεία με αθλητική αναγνώριση εγγεγραμμένα στο
Μητρώο ΓΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 4825/2021.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν αποσταλεί εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
Γενική Προκήρυξη 2024 στη Γραμματεία της Τ.Ο.Ε. μέχρι την Δευτέρα, 10/6/2024 στο
email: info@hellastriathlon.gr, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του αθλητή την
κατηγορία που θα αγωνιστεί, καθώς και τον υπεύθυνο προπονητή εγγεγραμμένο στο
μητρώο της ΓΓΑ.
Οι Αρχηγοί Ομάδας κάθε σωματείου, κατά την ημέρα του Αγώνα και 40 ́προ της ενάρξεως
αυτών θα οριστικοποιούν τις συμμετοχές των Αθλητών-τριών τους προσκομίζοντας το
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας καθώς και την Κάρτα Υγείας (ιατρικώς θεωρημένα και σε ισχύ).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει στο παρακάτω link
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Το παράβολο συμμετοχής θα καταβληθεί μέσω της προαναφερόμενης πλατφόρμας
δηλώνοντας τον αγώνα που επιθυμείτε όπως παρακάτω :

Στη συνέχεια ακολουθείτε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ

Όλοι οι αθλητές οφείλουν να παραλάβουν το athletes kit τους με όλα τα απαραίτητα από
τη γραμματεία της διοργάνωσης μέχρι τη διεξαγωγή του Race Brief, το οποίο
διενεργείται την προηγούμενη του αγώνα το απόγευμα, βάσει προγράμματος και είναι
αυστηρά υποχρεωτική η παρακολούθησή του από τους αθλητές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ -ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οδηγίες για την διεξαγωγή του αγώνα θα δοθούν πριν την εκκίνηση. Η παρουσία όλων είναι
απαραίτητη και τυχόν απουσία επιφέρει απώλεια δικαιώματος ένστασης.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ζώνη αλλαγής ανοίγει στις 07:00πμ της ημέρας του αγώνα και παραμένει ανοικτή για
την τοποθέτηση των ποδηλάτων μέχρι τις 08:30πμ . Για να εισέλθει αθλητής με
ποδήλατο μέσα στη ζώνη, πραγματοποιείται έλεγχος από τον κριτή της διοργάνωσης.
Επιτρέπεται μόνο μία είσοδος αθλητή και όχι έξοδος, όπως επίσης δεν εξέρχεται
ποδήλατο μέχρι το τέλος του αγώνα παρά μόνο για το ποδηλατικό σκέλος από την
έξοδο της ζώνης αλλαγής

ΑΠΟΝΟΜΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Οι απονομές θα διεξαχθούν μετά το πέρας του αγώνα.