Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για την διευκόλυνσή σας καθώς και για έναν καλύτερο αγώνα, παρακαλούμε διαβάστε και συμπληρώστε τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα τα βρείτε πιο κάτω και μπορείτε να τα κατεβάσετε για να τα συμπληρώσετε. Προσοχή η συμπλήρωση των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική για κάθε συμμετέχοντα και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον αγώνα.

  • Προκήρυξη Αγώνα (3ο Ionian Sea Tri)
  • Ιατρική Βεβαίωση Αθλητή για ικανότητα συμμετοχής σε αγώνες τριάθλου από καρδιολόγο (αν έχετε δελτίο τριάθλου, απαιτείται να συνοδεύεται από κάρτα υγείας αθλητή) (πατήστε εδώ)
  • Υπεύθυνη δήλωση Αθλητή (ενηλίκων) για τη συμμετοχή του στον αγώνα (πατήστε εδώ)
  • Υπεύθυνη δήλωση Αθλητή (ανηλίκων) για τη συμμετοχή του στον αγώνα (πατήστε εδώ)

Πρέπει να τα προσκομίσετε στη γραμματεία μας.

Αν έχετε προσκομίσει ήδη ένα εκ των δυο, αρκεί να μας στείλετε το άλλο, χωρίς να χρειάζεται να ξανά υποβάλλετε το άλλο.